မဲစာရင်းကို အွန်လိုင်းကနေ စစ်လို့ရပါသလား

မဲစာရင်းမှာ ကိုယ်နာမည် ပါမပါ ဆိုတာရယ်

မဲထည့်ရမယ့် မဲရုံလိပ်စာ ရဘ်ကို အွန်လိုင်းကနေ စစ်လို့ ရပပါသလား ခင်ဗျာ

အသုံးပြုသူ Asked on September 27, 2020 in နိုင်ငံရေး.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.