The Daughter of Sherlock Holmes – မြန်မာဘာသာပြန် ဘယ်မှာ ဖတ်လို့ရမလဲ

The Daughter of Sherlock Holmes – မြန်မာဘာသာပြန် ဖဆ်လို့ရမဲ့ လင်ခ်လေး မစကြပါ

အသုံးပြုသူ Asked on June 6, 2020 in စာအုပ်စာပေ.
Add Comment
3 Answer(s)

https://www.facebook.com/daughterofsherlock မှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ထင်တယ် ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။

မဇွန်မြတ်နိုးဆွေလည်း ပြန်သေးတယ်လို့တော့ ကြားတယ်။ သူ ပြန်တာက ဘယ်မှာဖတ်လို့ရမလဲ မသိဘူးခင်ဗျ

အသုံးပြုသူ Answered on June 6, 2020.
Add Comment

မတွေ့မိပါ။

အသုံးပြုသူ Answered on June 7, 2020.
Add Comment

အပေါ်က အဖြေမှာ လင်ခ်ပါတယ်လေ ဖတ်လို့ရတယ်

 

အသုံးပြုသူ Answered on June 8, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.